Παρακαλώ επείγον. Μία ταβέρνα με διπλογραφικά βιβλία (ΕΠΕ), και μία με απλογραφικά τηρούν τα βιβλία τους χρησιμοποιόντας τους λογαριασμούς 20 και 70 αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων και όχι 24 και 71 αγορές ΠΥ και πωλήσεις προιόντων. Πείτε μου αν αυτό αποτελεί παράβαση. Ετσι κι αλλιώς όμως τώρα με το νέο Ε3 ίσως πρέπει να εμφανιστούν στην παραγωγική δραστηριότητα οπότε δημιουργείται πρόβλημα αφού στα βιβλία φαίνονται σαν εμπορεύματα. Μήπως μπορείτε να μου δώσετε μία κατευθυντήριο λύση έστω κι αν χρειαστει να αλλάξω τους λογ/σμούς στα βιβλία μου? Ευχαριστώ