Δύο αλλοδαπές εταιρείες της ΕΕ (Κυπριακές) με τον ίδιο μέτοχο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος είναι ιδιοκτήτριες ακινήτων στην Ελλάδα. Οι δύο εταιρείες πρόκειται να συγχωνευτούν στην Κύπρο.

Ερωτάται: Ποίες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα; Ειδικότερα οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων και φόρος εισοδήματος κατά στην συγχώνευση;
Ποίες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στην Ελλάδα κατά την συγχώνευση;