Ακίνητο που μέχρι 30/04/2013 ενοικιαζόταν για επαγγελματική στέγη (τρία ακίνητα) τα ακίνητα είναι το ένα 40τμ το δεύτερο 40τμ το τρίτο 40τμ αποθήκη, το πρώτο ακίνητο είναι ηλεκτροδοτημένο και με την παροχή ρεύματος μπορώ να αποδείξω ότι είναι κενό τα άλλα δυο δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ ούτε έχουν παροχή νερού και στη ΔΟΥ δεν τα δέχεται να τα δηλώσω σαν κενά στο Ε2 γιατί δεν έχω κάποιο λογαριασμό που να μπορώ μέσω αυτού να αποδείξω ότι είναι κενά αλλά να τα δηλώσω σαν δευτερεύουσα κατοικία, μπορεί να γίνει αυτό; (υποβάλω δηλώσεις αρχικές με το ν.4446 για τα έτη οικ. 2012 και μετά προθεσμία έως 31/5/2017, τα ακίνητα ενοικιαζόταν σε μια εταιρία και ξενοικιάστηκαν όλα μαζί.) Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να τα δηλώσω κενά.