Κυρίες & Κύριοι ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ .
Παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας.

Περιουσία αποτελούμενη από τρία αγροτεμάχια περίπου 13 στρεμμάτων το καθένα, μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα στον Δήμο Ρεθύμνης. Η ανωτέρω περιουσία κληροδοτήθηκε στον Δήμο Ρεθύμνης, με επαρκώς προσδιορισμένο επιδιωκόμενο σκοπό και η οποία αποτελεί περιουσία διακεκριμένη από την περιουσία του Δήμου, εμφανιζόμενη ως περιουσία «κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης». Ο επιδιωκόμενος σκοπός του κληροδοτήματος είναι η εκμίσθωση των αγροτεμαχίων και η ισόποση διάθεση των μισθωμάτων, σε σχολικές επιτροπές για παροχή «επαίνων».

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την αρωγή σας στην διευκρίνιση των ερωτημάτων:

α) Τα εισπραχθέντα μισθώματα ως έσοδο και ταυτόχρονα η διάθεσή τους στις σχολικές επιτροπές ως δαπάνη, θα εμφανίζονται διακεκριμένα, με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης του Δήμου μας (εάν ναι υποδείξτε τον τρόπο) , ή θα ενσωματώνονται στα ποσά των λοιπών εσόδων και δαπανών της φορολογικής δήλωσης;

β) Εάν υποχρεούμαστε στην αποτύπωση της ανωτέρω περιουσίας στο Ε9 του Δήμου Ρεθύμνης .

Ευχαριστώντας για την ανταπόκριση.

Με εκτίμηση

-- ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα:Προϋπολ σμού-Διπλ κού-Αναλ.Λογιστικής Δερμιτζάκης Μανώλης Τηλ.:28313 41023 Φαξ:28310 72736 e-mail : dermitzakis@rethymno.gr