Ιδιοκτήτης πούλμαν τουριστικών επιβατικών οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) απασχολεί δυο εργαζόμενους για τους οποίους υποχρεούται σε μηνιαία κατάθεση βιβλίου τήρησης ρεπό .Ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ποσοστό ιδιοκτησίας των πούλμαν στους εργαζόμενους. Αν γίνει αυτή η μεταβίβαση ποσοστών υπάρχει η δυνατότητα να απασχολούνται οι εργαζόμενοι(και συνιδιοκτήτες) αυτοί κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν δηλωθεί ότι έχουν ρεπό.

 

Παράλληλα η μεταβίβαση αυτή τι φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργεί για τους

συνιδιοκτήτες των πούλμαν?