Α.Ε. Βιομηχανική, που λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα 24 ώρες την ημέρα. Οι εργαζόμενοι εντάσσονται σε βάρδιες με καθεστώς πλήρης απασχόλησης σε πενθήμερη βάση. Τα ερωτήματα μας είναι:
1. Ημέρα Τρίτη (νύχτα) σε έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας βρέθηκαν οι εργαζόμενοι που είχαν δηλωθεί για την συγκεκριμένη ημερομηνία ως ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) να εργάζονται. Για τους περισσότερους εργαζόμενους την εβδομάδα εκείνη θα εργάζονταν 6 ημέρες. Πως θα πρέπει να υπολογισθεί η μισθοδοσία τους για την ημέρα αυτή, ως κατ εξαίρεση υπερωρία ? ή ως 6 ημέρα εργασίας (πλέον 30%) ?
2. Οι ημέρες ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) πως θα πρέπει να χορηγούνται ? Πιο αναλυτικά το ερώτημα μας είναι υπάρχει υποχρέωση να λάβουν π.χ. ρεπό Σάββατο και Κυριακή (συνεχόμενο), Τετάρτη και Παρασκευή (διακεκομμένο), συγκεκριμένα μία Κυριακή ?