Εργαζόμενοι ιδιωτικού Δικαίου, σε καθεστώς κυλιόμενου ωραρίου με μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας (πρωινή-απογευματινή-βραδινή βάρδια), σε Εταιρεία συνεχούς 24ωρης λειτουργίας (Νοσοκομείο), κατά την 25η Δεκεμβρίου μπορούν να χρεωθούν μέρα κανονικής αδείας (εφόσον την έχουν αιτηθεί) ή μέρα ανάπαυσης -ρεπό στα πλαίσια της εβδομάδας εργασίας; Ή αντίθετα πρέπει να θεωρηθεί υποχρεωτική αργία και ως εκ τούτου θα πρέπει η κανονική άδεια ή το ρεπό να μεταφερθεί; Στη δεύτερη περίπτωση, δημιουργείται δυσμενής διάκριση για τους εργαζόμενους που θα έχουν βάρδια της 25η Δεκεμβρίου; Για παράδειγμα, στην ίδια υπηρεσία, εργαζόμενος που θα εργαστεί και την 25η, θα έχει 5 εργάσιμες και 2 ρεπό ενώ αντίθετα εργαζόμενος που θα θεωρηθεί η 25η Αργία θα εργαστεί 4 ημέρες, 2 ρεπό και την 25η Αργία.