Για υπάλληλο ή εργάτη ξενοδοχείου που στην σύμβαση εργασίας του αναγράφεται ότι θα εργάζεται 5 ημέρες ( 40 ώρες ) εβδομαδιαίως: i. τα δυο ρεπό ανά εβδομάδα, πρέπει υποχρεωτικά να είναι 2 συνεχόμενες ημέρες της εβδομάδας, π.χ. Τετάρτη - Πέμπτη ή μπορεί να είναι δύο οποιεσδήποτε ημέρες της εβδομάδας, π.χ. Τρίτη και Σάββατο? ii. τα ρεπό πρέπει να είναι κυλιόμενα, ώστε να μεσολαβεί συγκεκριμένος αριθμός ημερών από το ρεπό της μιας εβδομάδας, μέχρι το ρεπό της άλλης ή δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός? Π.χ. αν την μία εβδομάδα ο εργαζόμενος έχει ρεπό Δευτ.-Τρίτη την επόμενη εβδομάδα πρέπει να πάρει ρεπό Τρίτη – Τετ. ή Τετ.-Πέμπτη ή μπορούν τα ρεπό να είναι και Σάβ.-Κυρ.? Δηλ. δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες ημέρες εργάζεται ο εργαζόμενος συνεχόμενα μεταξύ των ρεπό που μεσολαβούν από εβδομάδα σε εβδομάδα, αρκεί να παίρνει 2 ρεπό ανά εβδομάδα? iii. επιτρέπεται κάποια εβδομάδα να πάρει 1 μόνο ημέρα ρεπό, εφόσον την προηγούμενη ή την επόμενη εβδομάδα πάρει 3 ημέρες ρεπό? Εφόσον αυτό δεν επιτρέπεται ποιες είναι οι κυρώσεις για την επιχείρηση? iv. εφόσον κάποια εβδομάδα απασχοληθεί ο εργαζόμενος κατά παρέκκλιση του πενθημέρου και 6η ημέρα, πως θα πληρωθεί η μέρα αυτή? Για όλα τα ανωτέρω, παρακαλώ να αναφέρετε τι ισχύει όταν εφαρμόζεται η ΕΓΣΣΕ και τι όταν εφαρμόζεται η ΣΣΕ Ξενοδ/λων όλης της χώρας, σε περίπτωση που ισχύει κάτι διαφορετικό ανάλογα με την ΣΣΕ