Με την Αριθ. Πρωτ.:Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 του υποργείου εργασίας στον Διαχειριστή ΜΙΚΕ και μοναδικό εταίρο οι αφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται ως εξης:

Όσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του αθροίσματος τους εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

Διαχειριστής και Μοναδικός εταίρος ΜΙΚΕ λαμβάνει αμοιβές διαχείρισης στο τρέχον ετος 20.000

Με τι κωδικό θα αποσταλέι η βεβαίωση αποδοχών του για τις αμοιβές διαχείρισης?

Πως θα αποδοθούν οι αφαλιστικές εισφορές επι των αποδοχών αυτών στον ΕΦΚΑ?