Διαχειριστής ικε που δεν είναι εταίρος στην εν λόγω εταιρεία ασφαλίζεται βάσει της αμοιβής που παίρνει. Ο παραπάνω ασφαλίζεται στον εφκα απο άλλες δραστηριότητες που έχει.Στην εν λόγω ικε προσφέρει τις υπηρεσίες διαχείρισης δωρεάν.Είμαστε υποχρεωμένοι να τον ασφαλίσουμε βασει της εθνικής συλλογικής σύμβασης με τον κατώτερο μισθό ή οχι;