καλημέρα σας

με την εγκύκλιο 21 22/04/2019 ΕΦΚΑ , ήρθε ο έφκα να μας ξεκαθαρίσει το τοπίο με το τι χρήσει εισφοράς σε μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης.παρόλα αυτά θα ήθελα να μου διευκρινίσετε και ξεκαθαρίσετε τα κατωτέρω:

1.σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ, αυτός θα καταβάλλει έφκα και για την αμοιβή διαχείρισης (αν έχει αυτή οριστεί με 34,10 % -ΑΠΔ) ή το ελάχιστο του αρ.39 ν.4387/2016 αλλά και για το μέρισμα που τυχόν αποφασίσει να διανείμει σωστά?

2. σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΕΤΑΙΡΟ, ο εταίρος της ΜΟΝ.ΙΚΕ πληρώνει εισφορές αν κάνει διανομή μερίσματος επί του μερίσματος ή όχι? και ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ πληρώνει επί της αμοιβής διαχείρισης και αν δεν υπάρχει τέτοια το ελάχιστο ποσό του αρ.39 Ν.4387/2016 σωστά όλα αυτά???

3. σε ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ,-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΕΤΑΙΡΟΣ οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης σωστά? και δεν θα υπολογιστεί εφκα-εισφορές επί τυχόν διανομής μερίσματος σωστά ??και ο διαχειριστής πάλι εδώ θα πληρώσει εισφορές είτε το ελάχιστο του αρ.39 ν.4387/2016 είτε επί των αμοιβών διαχείρισης αν έχουν τέτοιες οριστεί? ή συνδυαστικά επί των δύο?

4. σε ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ,-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ οι εταίροι πάλι δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης ως εταίροι σωστά? και δεν θα υπολογιστεί εφκα-εισφορές επί τυχόν διανομής μερίσματος σωστά ??και μονο ο διαχειριστής πάλι εδώ θα πληρώσει εισφορές είτε το ελάχιστο του αρ.39 ν.4387/2016 είτε επί των αμοιβών διαχείρισης αν έχουν τέτοιες οριστεί? ή συνδυαστικά επί των δύο? σωστά??

σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας