ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Α) ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ;
Β) Η ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΟ ΦΤΜ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΠΟΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2859/2000;
Γ) ΕΚ ΠΑΡΕΔΡΟΜΗΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 100€ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ 10€ ΑΠΟ ΦΤΜ ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΑΡΦΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΟΥ ΚΤΗΠΗΜΑΤΟΣ
Δ) ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Ζ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ;
Ε)Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΦΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΕΥΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ;
ΣΤ) Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΥΦ;