Καλημέρα σας!Μπορείτε να μου διευκρινίσετε αν υποχρεούμαστε να δηλώσουμε στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδ.310 το τίμαμα της πώλησης ακινήτου που πραγματοποίησε μια Ο.Ε.?Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος θα φορολογηθεί για το κέρδος που προκύπτει βάσει αγοράς και πώλησης?