ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΕ;
ΑΝ Π.Χ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΧΕ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΕΝΩ ΤΟ 2015 ΕΙΧΕ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ (2016 ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ TO 2017 ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ; AN NAI ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ;