Θέλω να μου απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:
Για πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση ορισμένου χρόνου από 1/5/2017-31/12/2017 και μερική απασχόληση
ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου΄στο ΕΡΓΑΝΗ εάν:
1)θέλω να κάνω ανανέωση της σύμβασης ορισμένου χρόνου σε άλλο ένα εξάμηνο
2)θέλω να μετατρέψω την σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου σε αορίστου