Εργαζόμενος με μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου (2ετης διάρκειας ) και με ορό στην σύμβαση ότι σε περίπτωση καταγγελίας μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σε περίπτωσή καταγγελίας αυτής πριν την λήξη της εκτός από την Αποζημίωση απόλυσης και τις αναλογίες Δώρου και Επιδόματος αδείας δικαιούται και κάτι άλλο ?Με ποιο έντυπο γίνεται αυτό στο Εργάνη?

Τέλος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου κατά την λήξη της ποιο έντυπο υποβάλλω στο Εργάνη Ε7?
Σε περίπτωσή που θέλω να την καταγγείλω νωρίτερα έχω κάποιες κυρώσεις και με ποιο έντυπο υποβάλλεται?