Επιτρέπεται η απασχόληση εργαζομένου σε ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα ψυκτικές εργασίες, σε 6ήμερη βάση για 4 ώρες την ημέρα. Αν ναι πόσες ασφαλιστικές ημέρες θα αναγνωριστούν στον εργαζόμενο?.
Επίσης ο εν λόγω εργαζόμενος απασχολείται σαν ανειδίκευτος εργάτης, αλλά πιθανό να πραγματοποιεί κάποια δρομολόγια με το επαγγελματικό όχημα για τη δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης (εμπορία πάγου). Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πρόβλημα σε επιτόπιο έλεγχο?