Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία τέλος 2015 έλαβε επιδότηση του Ν. 3299/2004 100.000,00€ για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Παράκληση να με ενημερώσετε

1) Εάν γράφεται στα βιβλία, και σε ποιο ΚΩΔ. του εντύπου Ν κάθε έτος , και στην περιοδική ΦΠΑ

2) Εάν φορολογείται

3) Εάν πρέπει να κρατηθεί σε λογαριασμό τραπέζης και να διανεμηθεί στην 10ετία

4) Εάν δεν τηρήσει τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις ( εγγραφή στα βιβλία , στα έντυπα και διανεμηθεί νωρίτερα από την 10ετία ) τι φορολογικές ή άλλες ποινές έχει

5) Μι λίγα λογία τι πρέπει να κάνει, όπου χρειάζεται να μην έχει προβλήματα φορολογικά και με την επιδότηση

Με εκτίμηση