μεταπωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων:
1. υποχρεούται να έχει φ.τ.μ?
2. υποχρεούται να τηρεί το ειδικό βιβλίο μεταπωλητών μεταχειρισμένων άρθρου 45 (δεδομένου ότι δεν θεωρεί πλέον η ΔΟΎ βιβλία και στοιχεία)? Δύναται να το τηρεί αθεώρητο?
3. τι παραστατικά θα εκδώσει προκειμένου να είναι νόμιμος όταν αγοράζει και πουλάει με το άρθρο 45?