Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα :
Έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ενταγμένος για αυτή του τη δραστηριότητα στο ειδικό καθεστώς του αρ.45 του ΦΠΑ, διατηρεί παράλληλα και συνεργείο αυτοκινήτων ( απλογραφικά βιβλία ). Έστω ότι με τιμολόγιο αγοράς - τίτλο κτήσης αγοράζει απο ιδιώτη αυτοκίνητο αξίας 10000 ευρώ . Το αυτοκίνητο, επισκευάζεται στο συνεργείο του, και για την ολοκλήρωση της επισκευής χρησιμοποιεί αγαθά που είχε αγοράσει ως εμπορεύματα και διατηρούσε στην αποθήκη του, και για τα οποία είχε δαπανήσει 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 230 ευρώ. Το αυτοκίνητο μετα την ολοκλήρωση της επισκευής πωλείται με ΑΛΠ σε ιδιώτη, αντί 20000 ευρώ.
(1) Πως θα προσδιορισθεί το κόστος αγοράς και κατ επέκταση το περιθώριο κέρδους ? Σε ποίους κωδικούς της περιοδικής ΦΠΑ θα απεικονισθούν τα παραπάνω ?
(2) Τι παραστατικά θα εκδοθούν και εάν υπάρχει θέμα αυτοπαράδοσης ?
(3) Σε περίπτωση που ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς ( όπως και την προκειμένη περίπτωση), που όμως διατηρεί και άλλη δραστηριότητα, για την οποία εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς ( συνεργείο ) προβεί σε αγορά αυτοκινήτου , για την οποία πλήρωσε σε άλλον επιτηδευματία - πωλητή κανονικά ΦΠΑ, θα εκδόσει το δικό του παραστατικό πώλησης με ΦΠΑ, σαν να μην είναι ενταγμένος στο καθεστώς?