Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1104/10-4-1995 το ειδικό βιβλίο μεταπωλητή που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του ΦΠΑ πρέπει να είναι θεωρημένο. Το ερώτημα είναι εάν το εν λόγω βιβλίο εξακολουθεί να θεωρείται ή η θεώρηση του έχει καταργηθεί. Στην περίπτωση της κατάργησης θα θέλαμε να γνωρίζουμε τη διάταξη που την προβλέπει. Να σημειωθεί ότι αναφερόμαστε σε ειδικό βιβλίο μεταπωλητή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων