Πελάτης- ΜΙΝΙΜΑΡΚΕΤ δήλωσε (μόνος του) στις 3/8/2014 εκ παραδρομής την ΦΤΜ στο Δ11 αντί στο Δ13 . Το σύστημα του ΤΑΧΙΣ το δέχθηκε . Τα έσοδα δηλώνονται κανονικά στο βιβλίο Εσόδων- Εξόδων. Το κατάλαβε όταν πήγε να στείλει τις ΜΥΦ. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα κάτωθι:
1) Πρέπει να δηλωθεί εκπρόθεσμα στην ΔΟΥ ;
2)Επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης η υπάρχει τρόπος απαλλαγής ως εκ παραδρομής δήλωσης Δ11 αντί Δ13. Αν επιβάλλεται πρόστιμο τότε πόσο είναι και αν αυτό συμβιβάζεται ;
3) Πρέπει να υποβάλουμε δήλωση γνωστοποίησης έκδοσης απο παραδρομής αθεώρητων στοιχείων;