Στη μερική απασχόληση μπορεί να οριστεί στη σύμβαση οτι η απασχόλησηθα είναι π.χ. 20 ωρων και κάθε βδομάδα με Ε4 θα ορίζονται μέρες και εναλλαγή μερικής & εκ περιτροπής;