Τεχνική εταιρία τοποθέτησης γυψοσανίδων και ψευδοροφών πως πρέπει να δηλώνει το προσωπικό της?

1.ως εργάτες ημερομισθίους?

2.όταν δεν τους απασχολεί πώς κατοχυρώνεται για τις ημέρες που δεν εργάστηκαν?

ευχαριστώ εκ των προτέρων