Ωρομίσθιος εργαζόμενος με εκ περιτροπής εργασία και μερική απασχόληση μπορεί να εργάζεται μερικές ώρες το πρωί και μερικές το απόγευμα;