Ο ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΕΧΕΙ ΒΑΡΕΑ ΕΝΣΗΜΑ , ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΧΤΑΩΡΟ?,Ο ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ?