Επιχείρηση με δραστηριότητα υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια απασχολεί προσωπικό με τις ακόλουθες ειδικότητες σερβιτόρος ,βοηθός σερβιτόρου, λαντζέρης με χρήση πλυντηρίου, μπουφετζής, μπάρμαν και ποτηριέρης.

Η επιχείρηση αμείβει όλους τους εργαζόμενους με την ΕΓΣΣΕ εκτός από τους Σερβιτόρους και τους Βοηθούς Σερβιτόρους τους οποίους τους αμείβει και τους ασφαλίζει με τα τεκμαρτά ημερομίσθια (ΣΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ).

Εφόσον η επιχείρηση δεν είναι μέλος σε κανένα σωματείο εργοδοτών και δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την Δ.Α. 8/2016 για τα επισιτιστικά επαγγέλματα, μπορεί με την σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων από 01/12/2016 να αλλάξει σύμβαση στους σερβιτόρους και στους βοηθούς σερβιτόρους και να τους αμείβει και αυτούς με την ΕΓΣΣΕ και εφόσον μπορεί, πως θα τους αμείβει ως υπαλλήλους με μισθό ή ως εργάτες με ημερομίσθιο;

Στους σερβιτόρους και στους μπάρμαν που απασχολούνται ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΠΤΑΩΡΟ (ημιαπασχοληση) με ποσά τεκμαρτά ημερομίσθια πρέπει να ασφαλιστούν την εβδομάδα και κατά εξακολούθηση τον μήνα;

Ποιες από τις παραπάνω ειδικότητες εργαζόμενων μπορούν να απασχοληθούν με σταστό ωράριο (4 ώρες πρωί και 4 ώρες απόγευμα);

Μπορούν οι ανωτέρω εργαζόμενοι να απασχοληθούν έξι ημέρες την εβδομάδα με σύνολο εβδομαδιαίας απασχόλησης 40ωρων;

Σε περίπτωση απασχόλησης με πενθήμερο οκτάωρο τα ρεπό του εργαζόμενων πρέπει να είναι συνεχόμενα μέσα στην εβδομάδα;

Στο νέο ετήσιο πίνακα προσωπικού οι αποδοχές του εργάτη εμφανίζονται ως μηνιαίος μισθός με ημερομίσθιο. Πως θα αμείβονται πλέον οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο ή με μηνιαίο μισθό;