Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Ασφάλιση και αμοιβη σε καταστηματα υγειονομικου ενδιαφεροντος

Επιχείρηση με δραστηριότητα υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια απασχολεί προσωπικό με τις ακόλουθες ειδικότητες σερβιτόρος ,βοηθός σερβιτόρου, λαντζέρης με χρήση πλυντηρίου, μπουφετζής, μπάρμαν και ποτηριέρης.

Η επιχείρηση αμείβει όλους τους εργαζόμενους με την ΕΓΣΣΕ εκτός από τους Σερβιτόρους και τους Βοηθούς Σερβιτόρους τους οποίους τους αμείβει και τους ασφαλίζει με τα τεκμαρτά ημερομίσθια (ΣΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ).

Εφόσον η επιχείρηση δεν είναι μέλος σε κανένα σωματείο εργοδοτών και δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την Δ.Α. 8/2016 για τα επισιτιστικά επαγγέλματα, μπορεί με την σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων από 01/12/2016 να αλλάξει σύμβαση στους σερβιτόρους και στους βοηθούς σερβιτόρους και να τους αμείβει και αυτούς με την ΕΓΣΣΕ και εφόσον μπορεί, πως θα τους αμείβει ως υπαλλήλους με μισθό ή ως εργάτες με ημερομίσθιο;

Στους σερβιτόρους και στους μπάρμαν που απασχολούνται ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΠΤΑΩΡΟ (ημιαπασχοληση) με ποσά τεκμαρτά ημερομίσθια πρέπει να ασφαλιστούν την εβδομάδα και κατά εξακολούθηση τον μήνα;

Ποιες από τις παραπάνω ειδικότητες εργαζόμενων μπορούν να απασχοληθούν με σταστό ωράριο (4 ώρες πρωί και 4 ώρες απόγευμα);

Μπορούν οι ανωτέρω εργαζόμενοι να απασχοληθούν έξι ημέρες την εβδομάδα με σύνολο εβδομαδιαίας απασχόλησης 40ωρων;

Σε περίπτωση απασχόλησης με πενθήμερο οκτάωρο τα ρεπό του εργαζόμενων πρέπει να είναι συνεχόμενα μέσα στην εβδομάδα;

Στο νέο ετήσιο πίνακα προσωπικού οι αποδοχές του εργάτη εμφανίζονται ως μηνιαίος μισθός με ημερομίσθιο. Πως θα αμείβονται πλέον οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο ή με μηνιαίο μισθό;

1. H αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των εστιατορίων, ταβερνών, κέντρων διασκεδάσεως κλπ.  καθορίζεται σε ποσοστό 13% στο λογαριασμό των πελατών από το οποίο το μεν 10% δίδεται στους σερβιτόρους, το δε 3% στους βοηθούς τους, εφόσον υπάρχουν βοηθοί. Αν δεν υπάρχουν βοηθοί η αμοιβή καθορίζεται σε ποσοστό 11% στους λογαριασμούς των πελατών  και υπολογίζεται στο λογαριασμό των πελατών για τα είδη που κατανάλωσαν, χωρίς τις επιβαρύνσεις από φόρους και τέλη, που αποδίδονται στο Δημόσιο ή ΟΤΑ (παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994).

Η αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των καφενείων, ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, καφεζυθo-ζαχαροπλαστείων, κυλικείων  καθορίζεται σε ποσοστό 16% και υπολογίζεται στο λογαριασμό των πελατών για τα είδη που κατανάλωσαν, χωρίς τις επιβαρύνσεις από φόρους και τέλη, που αποδίδονται στο Δημόσιο ή ΟΤΑ (παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994). Ο τρόπος αμοιβής  των σερβιτόρων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 54 , του Ν.2224/1994 είναι υποχρεωτικός, και σε περίπτωση  που έχει προβλεφθεί  με ατομική σύμβαση εργασίας  διαφορετικός τρόπος αμοιβής όπως για παράδειγμα  με ημερομίσθιο , θα πρέπει να συγκρίνεται το ημερομίσθιο  αυτό  με το ποσό  που θα ελάμβανε ο σερβιτόρος βάσει ποσοστών , το οποίο, δεν μπορεί  να υπολείπεται του  νόμιμου νομοθετημένου  κατωτάτου   ημερομισθίου  του Ν. 4093/2012.

Για την περίπτωση σερβιτόρων που αμείβονται με ποσοστά, στο αντίστοιχο πεδίο του μισθού του πίνακα προσωπικού  συμπληρώνεται το κατώτατο ημερομίσθιο,  και στις παρατηρήσεις αναγράφεται ότι ο εργαζόμενος αμείβεται με  το αντίστοιχο ποσοστό.

 

3. Σχετικά με το προσωπικό κουζίνας, στην Υ.Α. 20714/1025 της 13/24 Μαΐου 1976 (ΦΕΚ Β΄683) ορίζονται τα εξής : «Αι ώραι εργασίας του εν γένει προσωπικού κουζίνας του παρ΄ οιωδήποτε εργοδότη επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενου εις πάσης φύσεως και μορφής εργαστήρια Παρασκευής φαγητών (εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, μαγειρεία, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, μπαρ, κοσμικά και εξοχικά κέντρα διασκεδάσεως, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλινικαί, αναρρωτήρια, ξενώνες, οικοτροφεία, ιδρύματα, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εργοστάσια, λέσχαι κ.λ.π.) ορίζονται συνεχείς άνευ διακοπής».  Όσον αφορά το πλαίσιο διακοπής  εργασίας των σερβιτόρων  και βοηθών αυτών που απασχολούνται σε  εστιατόρια, ζυθεστιατόρια κλπ , στην Υ.Α.  50607/3484 της 4 Ιουν./ 3 Ιουλ. 1965 (ΦΕΚ Β΄399) ορίζονται τα εξής : «Κατά τη διάρκεια της ημερησίας εργασίας του προσωπικού των περιποιητών (σερβιτόρων) και βοηθών αυτών κλπ., εστιατορίων, ζυθεστιατορίων κλπ, επιτρέπεται μία διακοπή, που  δεν  δύναται να υπερβαίνει τις 6 ώρες κατ’  ανώτατο όριο». Κατά συνέπεια οι σερβιτόροι μπορούν να απασχοληθούν με διακεκομμένο ωράριο (4 ώρες πρωί και 4 ώρες απόγευμα), αρκεί η διακοπή να μην υπερβαίνει τις 6 ώρες. Αντίθετα , το προσωπικό κουζίνας πρέπει να έχει συνεχές ωράριο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει  να τηρείται και το 11ώρο ανάπαυσης. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1,  Υποπαράγραφος ΙΑ.14. Ν. 4093/12.11.2012 «Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν είναι κατώτερη από  11 συνεχείς ώρες».

Τέλος επισημαίνεται ότι με το ΝΔ 1037/71 έχουν χαρακτηρισθεί  ως καταστήματα   μεταξύ άλλων οι ταβέρνες, τα εστιατόρια, τα κέντρα διασκέδασης, τα  χορευτικά κέντρα, οι  λέσχες,  τα  ζαχαροπλαστεία, τα μπαρ, τα καφενεία, κλπ.. Οι μισθωτοί  που απασχολούνται στα παραπάνω  καταστήματα  υπάγονται ως προς τις διακοπές εργασίας στην ρύθμιση του άρθρου 42 παρ. 6 του Ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί με την Υποπ. ΙΑ12, περ. 2 του Ν. 4093/12.Ειδικότερα οι εργαζόμενοι  με διακεκομμένο ωράριο σε  καταστήματα  που  λειτουργούν είτε με συνεχές είτε με διακεκομμένο ωράριο, για όλες ή  για μερικές ημέρες της εβδομάδας, δικαιούνται μεσημβρινής ανάπαυσης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις ώρες.

 

4. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων  που απασχολούνται σε επισιτιστικές επιχειρήσεις  ρυθμίζεται  πλέον από την  ΔΑ  8/2016. Στην περίπτωση που  είναι μεν  σε ισχύ  η  συλλογική ρύθμιση όπως εν προκειμένω η διαιτητική απόφαση που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των επισιτιστικών καταστημάτων , πλην όμως  δεν παράγεται  αμφιμερής δέσμευση των μερών  :

    οι όροι αμοιβής  των εργαζομένων καθορίζονται από   ατομικές συμβάσεις εργασίας που  δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Επισημαίνεται ότι ο νόμιμος  νομοθετημένος κατώτατος μισθός  και ημερομίσθιο αφορά  τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας (Άρθρο 103, Ν.4172/2013), οι όροι  εργασίας των εργαζομένων ( οι θεσμικοί ,  μη μισθολογικοί )  καθορίζονται από   ατομικές συμβάσεις εργασίας που  δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι των θεσμικών όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Κατόπιν τούτου , μια επισιτιστική  επιχείρηση  που δεν δεσμεύεται να εφαρμόσει τους όρους της ΔΑ 8/2016 , μπορεί να προσλάβει ένα εργαζόμενο  και στην ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που θα υπογραφεί από αμφότερους τους συμβαλλόμενους (εργοδότη και εργαζόμενο) να αναγράφεται ότι οι μισθολογικοί όροι θα διέπονται από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό του Ν.4093/2012 και οι μη μισθολογικοί όροι από τις ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Στο πλαίσιο αυτό βεβαίως και μπορεί να εφαρμοσθεί εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία. Επεξηγηματικά αναφέρεται ότι ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για να παράγεται νομική δέσμευση και να υποχρεούται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους αμοιβής και εργασίας μιας συλλογικής σύμβασης  που είναι σε ισχύ για τους εργαζόμενούς του  , είναι τόσο αυτός ( ο εργοδότης)  όσο και οι εργαζόμενοι , να είναι μέλη των συμβαλλόμενων στη σύναψή τους οργανώσεων ( εργοδοτικών και εργατικών αντίστοιχα).

Κατά συνέπεια η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία των μισθωτών  των επισιτιστικών καταστημάτων , είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση όπου εφαρμόζονται υποχρεωτικά  οι ρυθμίσεις της ΔΑ 8/2016  που ορίζει ότι «Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και  2 ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα επισιτιστικά καταστήματα».

Για να είναι καλυμμένη η επιχείρηση (που δεν εφαρμόζει σύννομα τη ΔΑ 8/20116 γιατί δεν υφίσταται αμφιμερής δέσμευση) , σε κάθε περίπτωση   τόσο έναντι του ΣΕΠΕ σε πιθανό έλεγχο όσο και έναντι του εργαζόμενου σε περίπτωση που τυχόν θέσει ο τελευταίος  θέμα  μη σύννομης εφαρμογής της εξαήμερης απασχόλησης , στην ατομική σύμβαση εργασίας πρέπει να αναφέρεται ότι οι μη μισθολογικοί όροι  διέπονται από τις ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και ότι  έχει συμφωνηθεί η εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία. Συνεπώς για να είναι  το επισιτιστικό κατάστημα  απόλυτα σύννομο στην περίπτωση που απασχολεί επί εξαήμερο το προσωπικό του, αν δεν υπάρχει  στην αρχική  ατομική σύμβαση εργασίας  σχετικός όρος,  πρέπει να λάβει χώρα  υπογραφή τροποποιητικής  σύμβασης  στην οποία να συμπεριληφθεί ο συγκεκριμένος όρος.

Τέλος σας αναφέρω ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις  του άρθρου 8 , του Ν.3846/2010 «η  εργασία που παρέχεται την 6η μέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του  συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξαρτήτως από τις προβλεπόμενες κυρώσεις , αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι ξενοδοχειακές  & επισιτιστικές επιχειρήσεις».

Στο πλαίσιο αυτό η  απασχόληση κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας σε επιχείρηση που λειτουργεί υπό το σύστημα της πενθήμερης εργασίας απαγορεύεται, η δε απασχόληση οιουδήποτε κατά τις ημέρες αυτές είναι παράνομη και δεν θεωρείται υπερεργασία γιατί η τελευταία πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος ( μετά την ημερήσια εργασία) και όχι κατά τις ημέρες της εβδομάδος που είναι αναπαύσεις για τους εργαζομένους ( ΑΠ 1058/1986, ΑΠ 353/1995).

 

5.  Η  ΔΑ 8/2016 ορίζει ότι «Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και  2 ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα επισιτιστικά καταστήματα ». Άρα ακόμη και αν εφαρμόζεται υποχρεωτικά η εν λόγω συλλογική ρύθμιση, δεν υφίσταται πλέον  υποχρέωση οι ημέρες ανάπαυσης επί πενθήμερης απασχόλησης να είναι συνεχόμενες για το προσωπικό των επισιτιστικών καταστημάτων.

 

6. Στον πίνακα προσωπικού,  όσον αφορά τον Εργατοτεχνίτη , συμπληρώνουμε τη στήλη :  «Μικτές αποδοχές» =  «Εβδομαδιαίες ώρες»  x  4,33  x  «Ωρομίσθιο». Η στήλη αυτή, βάσει της οποίας προσδιορίζονται οι μικτές αποδοχές του εργατοτεχνίτη,  προφανώς και συμπεριλήφθηκε στον πίνακα προσωπικού για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και κατά συνέπεια δεν αναιρεί το πλαίσιο υπολογισμού των αποδοχών του εργατοτεχνίτη που ως βάση  υπολογισμού εξακολουθεί να έχει το ωρομίσθιο και επί ισομερούς κατανομής του ημερήσιου χρόνου εργασίας , το ημερομίσθιο .

Παρακαλώ για μια διευκρίνηση στο σκέλος της ερώτησης:
στους σερβιτόρους και στους μπάρμαν που απασχολούνται ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΠΤΑΩΡΟ (ημιαπασχόληση) και ασφαλίζονται βάσει τεκμαρτών ημερομισθίων ως ημέρες ασφάλισης αναγνωρίζονται όσες πραγματικά απασχολήθηκαν ή πρέπει να υπολογιστεί προσαύξηση των ημερομισθίων;

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης