Εστιατόριο, Ταβέρνα προσλαμβάνει εκτάκτως μερικές μέρες το μήνα το ίδιο άτομο για Βοηθό Σερβιτόρου.

1)Μπορεί να τον προσλαμβάνει με σύμβαση ορισμένου χρόνου μιας ή δύο ημερών . Αυτό μπορεί να επαναληφθεί και τέσσερεις φορές τον μήνα . Αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες μέρες θα είναι αυτές, γιατί τον προσλαμβάνουμε όταν και εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Υπάρχει όριο επανάληψης κατά άτομο στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για περιπτώσεις σαν τη δική μας???

2) Ασφαλίζεται με το τεκμαρτό ή με την ΕΓΣΣ ?? Ισχύει ακόμα το τεκμαρτό για τους βοηθούς??? Νομίζω αν ισχύει για τους βοηθούς είναι η 11η κλάση. Και αν ισχύει, ισχύει και για τα δώρα και επιδόματα???

3)Ο υπολογισμός Επιδόματος Αδείας, Δώρων και Αποζημίωση αδείας υπολογίζεται, σε κάθε σύμβαση που του κάνουμε κάθε φορά, κατά τα γνωστά με την αναλογία ημερών ασφάλισης ??