Σε ταβέρνα – ουζερί , χωρίς μουσικά όργανα, υπάρχουν τέσσερεις βοηθοί σερβιτόρου ( ο αρχισερβιτόρος είναι ο ιδιοκτήτης) σχετικά με το εν λόγω θέμα :

Α) σε περίπτωση ελέγχου είτε επιτόπιου είτε μόνο λογιστικού –τακτικού από το ΙΚΑ , υπάρχει περίπτωση να μας επιβάλλουν να ασφαλίσουμε και μόνο σερβιτόρο ; τι διαφοροποιεί σχετικά με την εργασία και τα τυπικά προσόντα τον βοηθό σερβιτόρου από τον σερβιτόρο;

Β) Αν συνεχίσει να έχει μόνο βοηθούς σερβιτόρου πώς θα τους αμείβουμε βάσει του νόμου 2224/1994 παράγραφος 2 του άρθρου 54 , δεδομένου ότι ο νόμος αναφέρεται είτε σε μόνο σερβιτόρους (ποσοστό 11%)είτε σε συνδυαστικά σερβιτόρους και βοηθούς (10% και 3% ) αντίστοιχα

Το παράδειγμα που υπάρχει το e- magazine του κυρίου Ραπανάκη στο τεύχος 10/2015 σελ 1851 , είναι κατατοπιστικό αλλά αναφέρεται μόνο σε σερβιτόρους

Στην περίπτωση μας και προς χρήση των πιο οικονομικών τεκμαρτών που έχει ο βοηθός σερβιτόρου ο ιδιοκτήτης επιμένει να δηλώνει τα άτομα μόνο ως βοηθούς σερβιτόρου

Και θα ήθελα να προβλέψω τι κινδύνους εγκυμονεί η εν λόγω τακτική και ως προς το πραγματικό γεγονός και ως προς την ασφάλιση

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων