ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2001

ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 25 ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ,

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Κ.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ.

ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ , ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΟΧΙ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ