Θα ήθελα να ενημερωθώ αν στο καταστατικό σύστασης Ι.Κ.Ε. δεν οριστεί διαχειριστής, ποιος εκτελεί την διαχείριση και εάν΄ γεννάται υποχρέωση ασφάλισης και σε ποιόν.

ευχαριστώ εκ των προτέρων