Θα ήθελα να κάνω το παρακάτω ερώτημα.

Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με έδρα την Γερμανία διατηρεί στην Ελλάδα σε τελωνειακό ανασταλτικό καθεστώς ελεύθερης ζώνης, απόθεμα καφέ που έχει εισαχθεί από την Βραζιλία.

Το παραπάνω εμπόρευμα διατίθεται στο εσωτερικό της χώρας, σε Έλληνες επιτηδευματίες αφού πρώτα οι Έλληνες επιτηδευματίες εκτελωνίσουν την ποσότητα που θέλουν να αγοράσουν και πληρώσουν τους δασμούς και φόρους.

Σήμερα, η Γερμανική εταιρία επιθυμεί να εκτελωνίσει στο όνομα της το απόθεμα καφέ που διατηρεί σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης πληρώνοντας τους αναλογούντες φόρους και δασμούς και έπειτα να τον διαθέτει στο εσωτερικό της χώρας μέσο αποθήκης Logistics, χρεώνοντας Ελληνικό ΦΠΑ στους Έλληνες επιτηδευματίες.

Για την παραπάνω διαδικασία θα χρειαστεί η Γερμανική εταιρία να αποκτήσει Ελληνικό ΑΦΜ, προκειμένου να εκτελωνίσει το εμπόρευμα.

Θα ήθελα να ρωτήσω

1) Η διατήρηση αποθέματος αγαθών και η χρήση εγκαταστάσεων αποκλειστικά για σκοπούς αποθήκευσης και παράδοσης (πώλησης), συνιστά μόνιμη εγκατάσταση για την Γερμανική εταιρία?

2) με ποια διαδικασία θα χορηγηθεί ΑΦΜ στην Γερμανική Εταιρία? Θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολ 1113/22-05-2013?

3) Υπάρχει υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου?

4) Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Γερμανικής εταιρίας πέραν των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την απόδοση του φόρου? Υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος?

5) Ποιος ο τόπος φορολογίας του εισοδήματος?

6) Ποιος ο τρόπος έκδοσης των τιμολογίων προς τους Έλληνες επιτηδευματίες? (Πρέπει να αναγράφεται και ο ελληνικός και ο γερμανικός ΑΦΜ της εταιρίας?)

Ευχαριστώ και αναμένω το συντομότερο την απάντηση σας.