Σε αμοιβές για υπηρεσίες που τιμολογεί Ελληνικό υποκατάστημα Βουλγάρικης εταιρείας (υπηρεσίες εγκατάστασης συναρμολόγησης και τοποθέτησης (start up) παραχθέντων στην Ελλάδα από την ίδια μηχανημάτων) θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου από τους λήπτες των υπηρεσιών και αν ναι με συντελεστή 3% ή 20%; Θεωρούνται οι ως άνω υπηρεσίες τεχνικές ; Ποιες υπηρεσίες ορίζονται ως τεχνικές και με ποιες διατάξεις;