καλησπέρα σας,
αλλοδαπή εταιρία, έχει κεφάλαιο 3.000,00 € από σύστασής της.
Στην Ελλάδα, αγόρασε μία κατοικία αρχικά, και για το λόγο αυτο έλαβε ΑΦΜ. Στη συνέχεια απέκτησε αγρό επί του οποίου κατασκευάστηκαν εξοχικές κατοικίες για την ενοικίασή τους. Λόγω της δραστηριότητάς της ίδρυσε Υποκατάστημα (με τον ίδιο ΑΦΜ) στην Ελλάδα και τηρεί διπλογραφικά βιβλία από 1.1.2015.
1ον: Στα λογιστικά βιβλία της αλλοδαπής εταιρίας το κεφάλαιο παραμένει 3.000,00 € και δεν εμφανίζονται πουθενά τα χρήματα που δόθηκαν από την αλλοδαπή (μητρική) εταιρία. Σε ερώτησή μου προς το δικηγορικό γραφέιο που παρακολουθεί την μητρική, μου λένε μισόλογα ακαταλαβίστικα από λογιστικής πλευράς. Δημιουργεί πρόβλημα το μηδαμινό κεφάλαιο της μητρικής σε σχέση με τα εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ που μεταφέρθηκαν από την αλλοδαπή-μητρική προς το εδώ υποκατάστημά της?
2ον: Το Κεφάλαιο που θα εμφανίσουμε στις οικονομικές καταστάσεις του Υποκαταστήματος πιο θα έιναι ? τα 3.000,00 € που αναφέρει το καταστατικό της μητρικής? Και τα λεφτά που μεταφέρθηκαν από την μητρική, για την κατασκευή των επιπλωμένων κατοικιών, σε πιο λογαριασμό θα εμφανιστούν? Μιλάμε για ένα ποσό της τάξεως των 700.000 € πε΄ριπου.
Σας ευχαριστώ.