Ανώνυμη εταιρία με διπλογραφικά στοιχεία υπέβαλε την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 εμπρόθεσμα.
Εκ των υστέρων ανακαλύφθηκε λάθος στο Ε3, το οποίο δεν επηρεάζει το έντυπο Ν και συνεπώς το φόρο.
Η αρχική δήλωση ήταν χρεωστική και ο φόρος ήδη έχει καταβληθεί.
Ποιο είναι το πρόστιμο που θα κληθεί να καταβάλει η εταιρία δεδομένου ότι η τροποποιητική δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη;

Ευχαριστώ