Συμπληρωματική δήλωση εισοδήματος ΄προηγούμενων ετών πχ. 2012,2013,2014,2015 για να δηλώσουμε αναπηρία 67% και άνω έχει πρόστιμο.