Η Ανώνυμη Εταιρία μας Ταξιδιωτικό πρακτορείο συνάπτει συμφωνητικά με αεροπορικές εταιρίες για κίνητρα επίτευξης στόχων. Τα περισσότερα από αυτά τα συμφωνητικά είναι ξενόγλωσσα και αυτό που αναφέρουν είναι μια κλίμακα υπολογισμού και ένα ποσοστό για το αν επιτευχθεί ο στόχος.

Ερωτάται αν αυτά τα συμφωνητικά πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στη ΔΟΥ και αν ναι σε ποια κατηγορία γιατί με μια γρήγορη ματιά στην Κατάσταση συμφωνητικών δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μενού. Θα πρέπει επίσης να μεταφραστούν για να κατατεθούν?

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν ποιες οι συνέπειες?

Θα παρακαλούσα για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντησή σας.