1) Καταβλήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον 12/2015 Εξισωτική αποζημίωση έτους 2014

Σύμφωνα με προηγούμενη απάντησή σας σε παρόμοιο θέμα, πρέπει:
Η επιδότηση του 2014 που εισπράχθηκε στο 2015 να δηλωθεί στο φορολογικό έτος 2014. Η εγγραφή θα γίνει στο βιβλίο εσόδων του 2015 σε στήλη «Επιδοτήσεις προηγουμένων ετών»
Στη ΜΥΦ οι επιδοτήσεις θα αναγραφούν στο έτος καταβολής (αφορά αγρότες του κανονικού καθεστώτος)
θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε1 και Ε3.

Ερώτηση:
Εφόσον τα παραπάνω είναι σωστα, για τις τροποποιητικές Ε1-Ε3 θα μας επιβληθεί πρόστιμο; Αν ναι ποιό είναι το ποσό;

2) Για ΦΙΧ αγροτικό, καταβλήθηκε σε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ το ποσό των 54,00 ευρώ (Περιοδικός Ν 2963/2001) με ΑΠΥ, κρίθηκε για επανέλεγχο και όταν επανελέγθηκε καταβλήθηκαν 54,00 ευρώ (Περιοδικός Ν 2963/2001) συν 2,00 ευρώ (Έκδοση Ε-Παραβόλου) συν 20,00 ευρώ (Παράβολο 762-Φορτηγά με μικτό έως 3,5 τόνους).

Ερώτηση: Ποιά θα είναι η λογιστική αντιμετώπιση των παραπάνω;
πχ:
α) Ποιά ποσά θα αναγραφούν στην ΜΥΦ;
β) Πως θα ενημερωθεί το βιβλίο εξόδων;
γ) θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση στο Ε3 και ποιό ποσό;
δ) ποιά ποσά θα καταχωρηθούν στο Φ2;