Επιχείρηση πουλάει υπηρεσίες στο Δημόσιο οι οποίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Ερωτάται αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού θα απεικονίσει το κονδύλι αυτό σε χρέωση του ετήσιου φόρου ή αν θα αφήσει το ποσό στις λοιπές απαιτήσεις στο ενεργητικό και θα το κλείσει με την τελική εκκαθάριση φόρου κατά την υποβολή.

Ευχαριστώ.