ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΕ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟ ΕΤΑΙΡΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟ ΕΤΑΙΡΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΧΕ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1.500.000 ΤΟ 2015 ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ .ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π ;