ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΧΕΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 150.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ. ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΙΧΑΝ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ.
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΕΧΟΥΝ (ή ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝ) ΥΠΟΧΡΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ??