Σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο υπάρχει μια επιχείρηση Α του πατέρα, μια επιχείρηση Β του υιού, και αποθήκη που τη χρησιμοποιεί ο υιός.Το οικόπεδο και τα κτίρια είναι στην κυριότητα του πατέρα, ο οποίος μισθώνει το κτίριο επιχείρησης Β και την αποθήκη στον υιό.Ο υιός θέλει να χρησιμοποιήσει μέρος της αποθήκης ως κατάστημα του.Τα ερωτήματα είναι τα εξής:α) Υπάρχει θέμα υποκαταστήματος; β) Το μέρος της αποθήκης που θα γίνει κατάστημα, πρέπει στο Ε9 του πατέρα να μετατραπεί από αποθήκη (κωδ.5) σε κατάστημα (κωδ.3) ή μήπως θα χρειαστεί και κάποια αλλαγή χρήσης αδείας;
To θέμα είναι πως δύναται να αποφευχθεί η έννοια του υποκαταστήματος, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η επιχείρηση Β από κόστη όπως τέλος επιτηδεύματος,έξτρα φορολογικός μηχανισμός, ξεχωριστή αποθήκη κτλ.