Παρακαλώ θα ήθελα να µε πληροφορήσετε επί των κάτωθι ερωτηµάτων σχετικά µε την ασφάλιση υπαλλήλου φαρµακοποιού (παλαιάς και νέας ασφαλισµένης)σε επιχείρηση λιανικής πώλησης καλλυντικών και παραφαρµακευτικών προϊόντων που έχει τους εξής κωδικούς δραστηριότητας δηλωµένους στο taxis (νέοι κωδικοί): 47757600 Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού. 47737405 Λιανικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων. -Ποιος είναι ο ΚΑ? ΙΚΑ που πρέπει να χρησιµοποιήσω και αν δεν αντιστοιχεί στους ανωτέρω κωδικούς τι πρέπει να κάνω. -Τον κωδικό πακέτου κάλυψης και τον κωδικό ειδικότητας που αντιστοιχούν στον εργαζόµενο. -Τα ποσοστά και τις κατηγορίες ασφάλισης στο ΙΚΑ,ΤΣΑΥ και λοιπές υπάρχουσες συνεισπρατόµενες εισφορές. -Αν υπάρχουν συγκεκριµένοι µισθοί για την κατηγορία αυτή των εργαζοµένων ή ανήκουν στην εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας.