Θα ήθελα να ρωτήσω για σερβιτόρους,βοηθούς και μπάρμαν σε ξενοδοχείο που αμοίβονται
με την ΕΣΣΕ δηλαδή με σταθερό μισθό τα .ένσημα είναι τεκμαρτά ;