Βοηθός - Υπάλληλος φαρμακείου ο οποίος ασφαλίζεται 20 χρόνια στην ίδια επιχείρηση, απόφοιτος Λυκείου και εφοδιασμένος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το αρμόδιο υπουργείο θα θέλαμε να μάθουμε τι ισχύει σήμερα σχετικά με τα επιδόματα τριετίας, σπουδών και ωρίμανσης και αν ο εργοδότης έχει το δικαίωμα μονομερώς να προβεί στην κατάργηση τους και βάσει ποιάς διαταγής - νόμου. Ο σύγκεκριμένος εργαζόμενος έχει λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μέτα από πράκτική άσκηση σε φαρμακείο όπως τότε όριζε ο νόμος. Το ερώτημα μας είναι αν δικαίουται επίδομα σπουδών όπως αναφέρει η Σύμβαση Φαρμακευτικών επιχειρήσεων, διότι δεν έχει υπογραφεί νέα μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και σε τι ποσοστό. Εως τώρα ελάμβανε το επίδομα βοηθού φαρμακοποιού 17% επί του βασικού μισθού. Στο πρόγραμμα της Μισθοδοσίας και συγκεκρίμενα στον υπολογισμό νόμιμου μισθού μας δίνεται το δικαίωμα αφαίρεσης των επιδομάτων τριετίας χωρίς να μπορούμε να βρούμε τον εν λόγω νόμο που το ορίζει. Επίσης σε νέο υπάλληλο που έχει κλείσει τριετία τον 1/2016 υποχρεούται ο εργοδότης να του δώσει επίδομα τριετίας γιατί η επιθεώρηση εργασίας ισχυρίζεται οτι πρέπει να δοθεί. Παρακαλώ για τις ενεργειές σας.