Πως αμοιβει και ασφαλίζει ένα γραφείο τελετών το προσωπικό του που εργάζεται μέσα στο γραφείο όσο και εξωτερικά (νοσοκομείο,σπίτι,ναός); Πως αντιμετωπίζεται ο χρόνος εργασίας καθώς δεν μπορείς να ξέρεις την ώρα που θα πρέπει να προσφερθεί η εργασία;