Παρακαλώ θα ήθελα να μου απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα:

Η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του της χρήσης.

΄Ητοι η χρήση 2009 παραγράφηκε το 2014 και θα μπορούσα να έχω καταστρέψει τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης, για τη συγκεκριμένη χρήση.

Και αν προβώ σε διακοπή εργασιών και μου ζητηθούν θεωρημένα στοιχεία της συγκεκριμένης χρήσης, μπορώ να επικαλεστώ ότι τα κατέστρεψα λόγω παραγραφής;

Ευχαριστώ,