Σε βιομηχανική επιχείρηση τον Ιούλιο 2015 ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία κατάστρεψε ολοσχερώς το κτίριο, τα μηχανήματα τις πρώτες ύλες και τα εμπορέυματα. Το λογιστήριο της εταιρείας στεγαζόταν εντός του χώρου της επιχείρησης. Σαν αποτέλεσμα αυτού, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, ήταν να καταστραφεί ολοσχερώς και στο σύνολό του το πλήρες φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της επιχείρησης από την έναρξή της. Τι προβλέπεται στις περιπτώσεις αυτές σε σχέση με: 1) Την σύνταξη ισολογισμού , και δηλώσεων χρήσης διότι δεν υπάρχουν στοιχεία παρά μόνο οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που έχουν υποβληθεί μέσω internet και οι προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. 2) Τις ανέλεγκτες χρήσεις (η επιχείρηση έχει περαιώσει με τον ν.3888/2010) 3) Την υποχρέωση ανάκτησης παραστατικών. 4) Τι γνωστοποιήσεις , και πότε, θα πρέπει να γίνουν στην Δ.Ο.Υ. 5) Την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για το έτος 2014 2015 που δεν υπάρχουν πληροφοριακά στοιχεία.