ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΤΟ 2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2008 ΚΑΙ 2009. ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΙΑΣ ΣτΕ 2934/2017 .