Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ; Αν ναι ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί; Έχει καμία σημασία αν δεν εξάγουν τα προϊόντα τους ή αν έχουν απαλλασσόμενα του ΦΠΑ έσοδα από εκκαθαρίσεις σε αγροτικούς συνεταιρισμούς; Υπάρχει προθεσμία στο πότε μπορεί να ζητηθεί το ΦΠΑ, δηλαδή μπορεί να ζητηθεί πιστωτικό υπόλοιπο που έχει μεταφερθεί από προηγούμενη χρήση;